Lúa chín

Gà thả vườn
Chức năng nhiệm vụ
Ngày 05/06/2010
(CTT VACVINA) - Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm huấn luyện và Chuyển giao kỹ thuật VACVINA được chia làm 3 lĩnh vực như sau:
  1.  Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật các công nghệ mới, các phương pháp và biện pháp tổ chức mới trong lĩnh vực VAC.
  2. Sản xuất số lượng nhỏ các sản phẩm VAC với trình độ Công nghệ cao và các loại giống mới (cây, con, hạt giống) để xây dựng các mô hình VAC phù hợp cho từng vùng, kết hợp phát triển nông - lâm - ngư nghiệp bền vững.
  3. Thông tin, tư vấn, đào tạo và nâng cao nghiệp vụ về khoa học, công nghệ, tổ chức, quản lý trong lĩnh vực VAC. Đào tạo dạy nghề cho Hội viên, nông dân để nâng cao kỹ thuật về trồng trọt, nuôi cá, chăn nuôi gia đình và kỹ thuật chế biến sản phẩm VAC. Tư vấn xúc tiến việc làm, phục vụ nghề làm vườn và các lĩnh vực khác có liên quan đến nghề làm vườn.

Từ khóa liên quan: chức năng nhiệm vụ
Các bài viết cũ hơn