Vườn Mít

Lúa chín
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm.
Ngày 05/06/2010
(CTT VACVINA) - Cơ cấu tổ chức (tổ chức bộ máy) của Trung tâm được thể hiện ở biểu đồ sau:

 

Hình 1: Sơ đồ tổ chức của Trung tâm VACVINA

 

Hình 2: Đội ngũ giáo viên của Trung tâm.


Từ khóa liên quan: tổ chức, cơ cấu
Các bài viết cũ hơn