Vườn quýt chín

Vườn Cà chua
Lịch sử hình thành Trung tâm
Ngày 05/06/2010
(CTT VACVINA) - Trung tâm Dạy nghề và Chuyển giao Công nghệ VACVINA là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội làm vườn Việt Nam.

     Tiền thân của Trung tâm là Trung tâm dịch vụ kỹ thuật VACVINA được thành lập từ tháng 04 năm 1986 theo quyết định số 27HLV/QĐ của Chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam.

     Căn cứ Nghị định số 35/HĐBT ngày 28 tháng 01 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về công tác quản lý khoa học và công nghệ; Ngày 16 tháng 08 năm 1999 Chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam đã có quyết định số 186 HLV/QĐ về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện và Chuyển giao kỹ thuật VACVINA (thực chất là nâng cấp từ Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật VACVINA).

      Ngày 30 tháng 08 năm 1999 Sở khoa học, Công nghệ và Môi trường Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 92 ĐK/KHCNMT (Đã cấp lại lần thứ 3 ngày 20 tháng 09 năm 2005).

     Ngày 18 tháng 08 năm 2009 Sở lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số 28/ GCN ĐKDN cho Trung tâm.


Từ khóa liên quan: Lịch sử hình thành