Gà thả vườn

Đu đủ
Lễ tổng kết Lớp dạy nghề Chăn nuôi Gà trang trại
Ngày 10/06/2011
(CTT VACVINA) - Một số hình ảnh Lễ tổng kết Lớp dạy nghề Nuôi Gà trang trại tại An Lập ngày 22/02/2011

 

 


Từ khóa liên quan: Gà trang trại