Gà thả vườn

Lúa chín
Lễ tổng kết Lớp dạy nghề nuôi Gà và nuôi cá năm 2010 - Khang Ninh
Ngày 10/06/2011
(CTT VACVINA) - Một số hình ảnh về Lễ tổng kết Lớp dạy nghề nuôi Gà và nuôi cá năm 2010 - Khang Ninh ngày 06/04/2011

 

 

 

 

 

 


Từ khóa liên quan: Nuôi Gà và nuôi Cá