Lợn nuôi

Gà thả vườn
Kiểm tra nghiệm thu mô hình khuyến ngư năm 2011
Ngày 25/10/2012
(CTT VACVINA) - Một số hình ảnh kiểm tra nghiệm thu mô hình khuyến ngư năm 2011.

 

 

 

 

 

 

 


Từ khóa liên quan: nghiệm thu khuyến ngư