Đu đủ

Đu đủ
Tổng kết các lớp sơ cấp nghề năm 2012 tại Bắc Ninh
Ngày 25/10/2012
(CTT VACVINA) - Một số hình ảnh Tổng kết các lớp sơ cấp nghề năm 2012 tại Bắc Ninh.

 

 

 

 

 

 

 


Từ khóa liên quan: tổng kết, sơ cấp nghề