Gà thả vườn

Gà thả vườn
Tổng kết các lớp Trung cấp nghề Nuôi trồng thủy sản Khóa 4
Ngày 25/10/2012
(CTT VACVINA) - Một số hình ảnh Tổng kết các lớp Trung cấp nghề Nuôi trồng thủy sản Khóa 4 năm 2011 - 2012.

 

 

 

 


Từ khóa liên quan: tổng kết, trung cấp nghề