Gà thả vườn

Vườn Dâu tây
Hình ảnh lễ khai giảng: Lớp Trung cấp nghề Nuôi trồng thủy sản - Khóa II, Thượng Nông
Ngày 15/06/2010
(CTT VACVINA) - Diễn ra ngày 03/07/2009 tại Thượng Nông. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi khai giảng.

 

Hình 1:

 

Hình 2: Ông Võ Văn Trác phát biểu tại lễ Khai giảng.