Lúa chín

Lúa chín
Hình ảnh lễ khai giảng: Lớp Trung cấp nghề Nuôi trồng thủy sản - Khóa II, Hạ Hòa
Ngày 15/06/2010
(CTT VACVINA) - Khai giảng ngày 22/07/2009 tại Hạ Hòa. Một số hình ảnh giới thiệu tới các hội viên.

 

Hình 1: Ông Nguyễn Văn Việt, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thủy sản.

 

Hình 2: Các hội viên của khóa học.