Lúa chín

Đu đủ
Kiểm tra mô hình nuôi cá Rô Phi đơn tính tại Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang
Ngày 22/06/2010
(CTT VACVINA) - Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia đi kiểm tra mô hình nuôi cá Rô phi đơn tính tại Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang.

 

 


Từ khóa liên quan: nuôi cá Rô Phi