Đu đủ

Lúa chín
Khai giảng lớp học và thăm vườn chè
Ngày 30/12/2010
(CTT VACVINA) - Lãnh đạo Trung ương Hội làm vườn Việt Nam và Tổng cục Dạy nghề dự lớp khai giảng lớp học và thăm vườn chè tại xã Văn Luông, Tân Sơn, Phú Thọ.

 

 

 

 


Từ khóa liên quan: Khai giảng, vườn chè