Một số hình ảnh Tổng kết các lớp sơ cấp nghề năm 2012 tại Bắc Ninh.
Từ khóa liên quan: tổng kết, sơ cấp nghề
Một số hình ảnh tại Khai giảng các lớp sơ cấp nghề năm 2012 tại Bắc Ninh.
Từ khóa liên quan: sơ cấp nghế
Hình ảnh về Lễ tổng kết Lớp dạy nghề nuôi Cá năm 2010 tại Yến Dương ngày 06/04/2011
Từ khóa liên quan: Nuôi Cá
Một số hình ảnh về Lễ tổng kết Lớp dạy nghề nuôi Gà và nuôi cá năm 2010 - Khang Ninh ngày 06/04/2011
Từ khóa liên quan: Nuôi Gà và nuôi Cá
Hình ảnh Lễ tổng kết Lớp nuôi Gà thả vườn năm 2010 tại Tuấn Đạo ngày 25/03/2011
Từ khóa liên quan:
Một số hình ảnh Lễ tổng kết Lớp dạy nghề Trồng nấm hàng hóa - Hùng Sơn ngày 26/02/2011
Từ khóa liên quan: Trồng nấm hàng hóa
Hình ảnh Lễ tổng kết Lớp dạy nghề nuôi Gà và sản xuất Chè ngày 25/02/2011
Từ khóa liên quan:
Hình ảnh Lễ tổng kết Lớp dạy nghề nuôi Gà trang trại - Cổ Tiết ngày 24/02/2011
Từ khóa liên quan:
Hình ảnh Lễ tổng kết Lớp dạy nghề Trồng nấm hàng ngày 23/02/2011
Từ khóa liên quan: Trồng nấm hàng hóa
Một số hình ảnh Lễ tổng kết Lớp dạy nghề Nuôi Gà trang trại tại An Lập ngày 22/02/2011
Từ khóa liên quan: Gà trang trại
Trang [1] 2