Một số hình ảnh Tổng kết các lớp Trung cấp nghề Nuôi trồng thủy sản Khóa 4 năm 2011 - 2012.
Từ khóa liên quan: tổng kết, trung cấp nghề
Một số hình ảnh lễ khai giảng lớp trung cấp nghề nuôi trồng thuỷ sản khoá 3(năm học 2010 - 2011) tại xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, ngày 17/8/2010.
Khai giảng ngày 29/07/2009 tại Việt Trì, Phú Thọ. Một số hình ảnh của lễ khai giảng xin giới thiệu tới các hội viên.
Khai giảng ngày 22/07/2009 tại Hạ Hòa. Một số hình ảnh giới thiệu tới các hội viên.
Diễn ra ngày 03/07/2009 tại Thượng Nông. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi khai giảng.
Lễ tổng kết lớp Trung cấp nghề Nuôi trồng Thủy sản tại Vĩnh Phong, ngày 30/06/2009. Một số hình ảnh buổi tổng kết.
Khai giảng ngày 29/05/2009. Một số hình ảnh của lớp học.
Khai giảng ngày 24/03/2009. Một số hình ảnh của lớp học Trung cấp nghề Nuôi trồng Thủy sản khóa II, Nghĩa Hưng.
Lớp học được tổ chức ở Vĩnh Phong ngày 14/05/2008. Tham gia lớp học gồm đông đảo các hội viên làm vườn ở Vĩnh Phong. Xin giới thiệu một số hình ảnh về lớp học này tới các hội viên.
Trang [1]