BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC LỚP DẠY NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở NÔNG THÔN NĂM 2014
Từ khóa liên quan: tổng kết dạy nghề
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG. Đến ngày 07 tháng 7 năm 2014.
Từ khóa liên quan: báo cáo khuyến ngư
Khai giảng và bế giảng các lớp dạy nghề chăn nuôi gia cầm cho người khuyết tật 2014, tại 2 tỉnh Bắc Giang và Phú Thọ
Từ khóa liên quan: chăn nuôi
Thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác giữa Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2011 Trung tâm Dạy nghề và Chuyển giao công nghệ VACVINA đã liên kết với Trường Cao đẳng Thuỷ sản tổ chức mở được 8 lớp Trung cấp nghề nuôi trồng thủy sản cho hội viên VACVINA và nông dân ở 4 xã thuộc 4 tỉnh là: Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương và Bắc Giang.
Từ khóa liên quan: báo cáo, trung cấp nghề, khóa 4
Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 7 (khoá X) về Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn. Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Để đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đất nước, cụ thể là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn...
Từ khóa liên quan: tổng kết, dạy nghề
Năm 2011 Trung tâm Dạy nghề & Chuyển giao công nghệ VACVINA tham gia xây dựng mô hình khuyến ngư thực hiện Dự án Phát triển nuôi cá rô phi đơn tính đực theo qui trình GAP và dự án Phát triển nuôi các đối tượng cá truyền thống và nuôi cá hồ chứa.
Từ khóa liên quan: báo cáo tổng kết, khuyến ngư
Kính gửi: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA. Căn cứ Hợp đồng số 180/KN-HĐ2010 ngày 28/5/2010 về việc thực hiện chương trình, dự án Khuyến nông- Khuyến ngư năm 2010. Trung tâm Dạy nghề & Chuyển giao công nghệ VACVINA báo cáo kết quả thực hiện tổng kết các mô hình khuyến ngư năm 2010.
Từ khóa liên quan:
Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 7 (khoá X) về Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn. Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Để đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đất nước, cụ thể là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.
Từ khóa liên quan:
Hội Làm vườn Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp mang tính chất kinh tế kỹ thuật và quần chúng rộng rãi...
Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 7 (khoá X) về Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn. Với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực Quốc gia cả trước mắt và lâu dài... (trích giới thiệu báo cáo)
Trang [1] 2 3