Vườn xoài

Vườn Dâu tây
Báo cáo Tổng kết Dạy nghề năm 2012
Ngày 27/10/2012
(CTT VACVINA) - Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 7 (khoá X) về Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn. Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Để đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đất nước, cụ thể là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn...

Năm 2012 Trung tâm Dạy nghề và Chuyển giao công nghệ VACVINA thuộc Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh giao cho tổ chức mở 5 lớp dạy nghề tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Sau 4 tháng tổ chức triển khai thực hiện, Trung tâm báo cáo kết quả cụ thể như sau.

 

Bạn hãy kích vào liên kết dưới đây để tải nội dung báo cáo về!

 

Báo cáo tổng kết Dạy nghề năm 2012

 


Từ khóa liên quan: tổng kết, dạy nghề