Đu đủ

Gà thả vườn
Báo cáo Tổng kết các lớp Trung cấp nghề Nuôi trồng thuỷ sản Khoá 4 (Năm 2011 - 2012)
Ngày 27/10/2012
(CTT VACVINA) - Thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác giữa Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2011 Trung tâm Dạy nghề và Chuyển giao công nghệ VACVINA đã liên kết với Trường Cao đẳng Thuỷ sản tổ chức mở được 8 lớp Trung cấp nghề nuôi trồng thủy sản cho hội viên VACVINA và nông dân ở 4 xã thuộc 4 tỉnh là: Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương và Bắc Giang.

Toàn văn báo cáo "Tổng kết các lớp Trung cấp nghề Nuôi trồng thuỷ sản Khoá 4 (Năm 2011 - 2012)" bạn có thể tải về từ đường liên kết dưới đây.

 

Tổng kết các lớp Trung cấp nghề Nuôi trồng thuỷ sản Khoá 4 (Năm 2011 - 2012)

Biểu 1 - Thời gian đào tạo

Biểu 2 - Bảng tổng hợp kết quả đào tạo

Biểu 3, 4, 5, 6 - Kết quả học tập


Từ khóa liên quan: báo cáo, trung cấp nghề, khóa 4