Vườn Mít

Gà thả vườn
Khai giảng và bế giảng các lớp dạy nghề chăn nuôi gia cầm cho người khuyết tật 2014
Ngày 06/11/2014
(CTT VACVINA) - Khai giảng và bế giảng các lớp dạy nghề chăn nuôi gia cầm cho người khuyết tật 2014, tại 2 tỉnh Bắc Giang và Phú Thọ

Khai giảng và bế giảng các lớp dạy nghề chăn nuôi gia cầm cho người khuyết tật 2014, tại 2 tỉnh Bắc Giang và Phú Thọ

 

 

 

 

 

 


Từ khóa liên quan: chăn nuôi