Vườn xoài

Cà rốt
Báo cáo Tổng kết Khuyến ngư 2010
Ngày 20/05/2011
(CTT VACVINA) - Kính gửi: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA. Căn cứ Hợp đồng số 180/KN-HĐ2010 ngày 28/5/2010 về việc thực hiện chương trình, dự án Khuyến nông- Khuyến ngư năm 2010. Trung tâm Dạy nghề & Chuyển giao công nghệ VACVINA báo cáo kết quả thực hiện tổng kết các mô hình khuyến ngư năm 2010.

Từ khóa liên quan: