BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC LỚP DẠY NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở NÔNG THÔN NĂM 2014
Từ khóa liên quan: tổng kết dạy nghề
Khai giảng và bế giảng các lớp dạy nghề chăn nuôi gia cầm cho người khuyết tật 2014, tại 2 tỉnh Bắc Giang và Phú Thọ
Từ khóa liên quan: chăn nuôi
Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 7 (khoá X) về Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn. Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Để đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đất nước, cụ thể là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn...
Từ khóa liên quan: tổng kết, dạy nghề
Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 7 (khoá X) về Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn. Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Để đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đất nước, cụ thể là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.
Từ khóa liên quan:
Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 7 (khoá X) về Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn. Với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực Quốc gia cả trước mắt và lâu dài... (trích giới thiệu báo cáo)
Lớp dạy chế biến thức ăn Thủy sản được tổ chức tại Giao Thịnh , Giao Thủy, Nam Định. Tham dự buổi lễ có các đồng chí của Hội làm vườn Việt Nam, cùng các hội viên khóa học.
Lễ khai giảng được tổ chức trọng thể ngày 27/10/2009 tại xã Cổ Tiết, Phú Thọ. Đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Hội làm vườn Việt Nam.
Chuyến thăm và làm việc tại xã Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định lần này gồm nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Hội làm vườn Việt Nam.
Chuyến thăm có các đồng chí lãnh đạo của Hội làm vườn Việt Nam.
Trong chuyến thăm này có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Hội làm vườn Việt Nam.
Từ khóa liên quan: Mô hình nuôi giun
Trang [1] 2