Thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác giữa Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2011 Trung tâm Dạy nghề và Chuyển giao công nghệ VACVINA đã liên kết với Trường Cao đẳng Thuỷ sản tổ chức mở được 8 lớp Trung cấp nghề nuôi trồng thủy sản cho hội viên VACVINA và nông dân ở 4 xã thuộc 4 tỉnh là: Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương và Bắc Giang.
Từ khóa liên quan: báo cáo, trung cấp nghề, khóa 4
Hội Làm vườn Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp mang tính chất kinh tế kỹ thuật và quần chúng rộng rãi...
Khai giảng ngày 19/06/2009. Một số hình ảnh của lớp học.
Trang [1]