1.Kỹ thuật sản suất ếch giống
Từ khóa liên quan: nuôi ếch
Cá song (còn gọi là cá mú) – tên tiếng Anh lafGrouper phân bố ở nhiều nước trên thế giới thuộc vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Vùng biển nước ta có trên 30 loài cá song trong đó có nhiều loài cá có giá trị kinh tế cao.
Từ khóa liên quan: Cá song thương phẩm
Cá lóc bông là loài cá dữ, thịt thơm ngon và rất được ưa chuộng. Kích cỡ cá lớn nhật đạt tới chiều dài 130cm, nặng 20kg. Cá thành thục vào 23-24 tháng tuổi. Khoảng nhiệt độ thích hợp nhất cho sinh trưởng từ 20- 300C. Độ mặn 0- 16‰ thích hợp cho sự phát triển của cá Lóc bông. Cá có thể chịu đựng được pH = 4. Cá có khả năng chịu đựng tốt ở môi trường thiếu oxy. Con giống nuôi hiện nay đã chủ động sản xuất nhân tạo.
Từ khóa liên quan: Cá lóc bông
Điểm mới của đối tượng Cá hồng mỹ (Sciaenops ocellatus) là loài cá sống rộng muối, rộng nhiệt, phân bố ở vịnh Mexicô và vùng duyên hải Tây Nam nước Mỹ, phạm vi phân bố rộng, khi trưỏng thành thường di cư đến vùng cửa sông và vùng biển nông để sinh sản. Cá có thể sống trong nước ngọt, nuớc lợ, nước mặn, nhưng thích hợp nhất vẫn là nước lợ và nước mặn, kích thước cá thể lớn, tốc độ sinh trưởng nhanh.
Từ khóa liên quan: Cá hồng mỹ
1. Điều kiện ao, bể nuôi - Chọn nơi yên tĩnh, gần nhà để bảo vệ, bờ ao phải xây bang gạch chắc chắn, có rào chắn để quản lý được ba ba trong khu vực nuôi.
Từ khóa liên quan: Ba Ba gai
Cá Giò hay còn gọi là cá Bớp (Cobia/Black King fish) phân bố ở vùng biển nhiệt đới, cận nhiệt đới và vùng nước ấm của biển ôn đới. Trong tự nhiên cá Giò sống ở vùng nước mặn hoặc vùng nước lợ ven biển, rạn san hô cho đến vùng biển khơi.
Từ khóa liên quan: Cá giò thương phẩm
Trang [1]