Khu vực đồng bằng sông Hồng gồm 11 Hội làm vườn của các tỉnh thành. Danh bạ điện thoại liên lạc được chỉ ra ở bảng sau.
Khu vực Trung du & miền núi phía Bắc gồm 14 hội làm vườn. Danh bạ điện thoại liên lạc được chỉ ra trong bảng sau.
Khu vực Bắc Trung bộ & Duyên hải miền Trung gồm 14 hội làm vườn các tỉnh thành. Danh bạ điện thoại liên lạc được chỉ ra trong bảng sau.
Khu vực Tây Nguyên gồm 5 hội làm vườn các tỉnh (Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng); khu vực Đông nam bộ gồm 6 hội làm vườn (Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh). Danh bạ điện thoại liên lạc được chỉ ra trong bảng sau.
Ban thường vụ Trung ương Hội làm vườn Việt Nam gồm 21 đồng chí, danh sách điện thoại liên lạc của toàn ban được chỉ ra ở bảng sau.
Từ khóa liên quan: liên lạc ban thường vụ
Gồm có 15 đơn vị trực thuộc Trung ương Hội làm vườn Việt Nam. Dưới đây là thông tin liên lạc của các đơn vị.
Từ khóa liên quan: đơn vị trực thuộc
Gồm có 7 Viện, Trường thuộc Trung ương Hội làm vườn Việt Nam. Danh bạ điện thoại liên lạc được chỉ ra ở bảng sau.
Danh bạ điện thoại của Trung tâm
Từ khóa liên quan: danh bạ
Trang [1]