Khu vực đồng bằng sông Hồng gồm 11 Hội làm vườn của các tỉnh thành. Danh bạ điện thoại liên lạc được chỉ ra ở bảng sau.
Khu vực Trung du & miền núi phía Bắc gồm 14 hội làm vườn. Danh bạ điện thoại liên lạc được chỉ ra trong bảng sau.
Khu vực Bắc Trung bộ & Duyên hải miền Trung gồm 14 hội làm vườn các tỉnh thành. Danh bạ điện thoại liên lạc được chỉ ra trong bảng sau.
Khu vực Tây Nguyên gồm 5 hội làm vườn các tỉnh (Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng); khu vực Đông nam bộ gồm 6 hội làm vườn (Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh). Danh bạ điện thoại liên lạc được chỉ ra trong bảng sau.
Trang [1]