Quyết định đổi tên Trung tâm Huấn luyện và Chuyển giao kỹ thuật VACVINA thành Trung tâm Dạy nghề và Chuyển giao Công nghệ VACVINA của Hội làm vườn Việt Nam.
Từ khóa liên quan: đổi tên trung tâm
Công văn số 35/CV-HLV ngày 19/4/2010 của Hội làm vườn Việt Nam gửi Hội làm vườn 11 tỉnh, thành phố trọng điểm dạy nghề năm 2010 về việc tham gia dạy nghề VAC cho hội viên làm vườn ở nông thôn.
Từ khóa liên quan: Công văn 35
Lễ kỷ niệm được diễn ra long trọng với sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Hội làm vườn Việt Nam và của TT Huấn luyện & Chuyển giao kỹ thuật VACVINA (nay là TT Dạy nghề & Chuyển giao Công nghệ VACVINA).
Từ khóa liên quan: huân chương lao động
Sau một thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề cho cán bộ nhân viên của TT. Buổi lễ bế giảng được diễn ra tương đối sôi động.
Từ khóa liên quan: lễ bế giảng
Tổ chức bởi TT Dạy nghề và Chuyển giao Công nghệ VACVINA
Tham gia lớp bồi dưỡng là tất cả cán bộ, nhân viên của Trung tâm Dạy nghề và chuyển giao Công nghệ VACVINA.
Trang [1]