Gà thả vườn

Vườn xoài
Công văn số 35/CV-HLV ngày 19/4/2010 của Hội làm vườn Việt Nam.
Ngày 22/08/2010
(CTT VACVINA) - Công văn số 35/CV-HLV ngày 19/4/2010 của Hội làm vườn Việt Nam gửi Hội làm vườn 11 tỉnh, thành phố trọng điểm dạy nghề năm 2010 về việc tham gia dạy nghề VAC cho hội viên làm vườn ở nông thôn.


Từ khóa liên quan: Công văn 35